copyright-protection-lockDigitaalinen media luo monia haasteita nykyisille tekijänoikeuksille ja omistajuudensuojalaeille. Digitaalisen median jakamisen, luomisen ja muokkaamisen helppous tekee tekijänoikeuksien valvomisesta erittäin vaikeaa, ja tämän osalta lakeihin tarvittaisiinkin päivitystä. Tekijänoikeuslait voivat estää esimerkiksi hymiöiden jakamisen monissa maissa, lakien takia. Myös lain mukaiset oikeudet ovat hämärän peitossa monien internetin aktiviteettien suhteen, kuten muiden ottamien kuvien julkaiseminen sisältönä sosiaalisessa mediassa, suositun laulun laulaminen YouTube-videolla tai fanifiktion kirjoittaminen.

Jotta osa näistä ongelmista selvitettäisiin, sisällön luojat ovat vapaaehtoisesti suostuneet luopumaan osasta tai kaikista oikeuksista tuotteisiinsa, julkaisemalla sen yleisön saataville avoimen tai kopiointia sallivan sivuston kautta. Avoimet lisenssit mahdollistavat rajoittamattoman avoimen sisällön liikkumisen, joka tukee tekijänoikeuksien muuttamista tai poistamista ohjelmistoista, tiedoista ja muista digitaalisen median tuotteista.

Digitaalinen media on itsessään kokonaisuus verkotettuja ja interaktiivisia linkkijärjestelmiä ja tietokantoja, jotka sallivat käyttäjän navigoida tiedostosta toiseen tai sivusta toiseen. Yksi suosituksi nousseesta digitaalisen median osasta ovat digitaaliset lehdet ja näiden julkaisujen jakaminen on lehden puolesta toivottavaa, mutta se herättää kysymyksiä, kuten onko sisältö on kopioitu luvatta ja minkälainen sisällön muokkaaminen on sallittavissa rajoissa.

Avoimiin lähteisiin lisättävästä sisällöstä on mahdollisuus saada lisenssi, jolla tekijä luopuu oikeuksistaan vaatia korvausta luomansa sisällön käytöstä. Tällä luvalla luovutaan mahdollisuudesta luoda, omistaa ja kopioida sisältöä. Samalla annetaan muille lupa käyttää sisältöä monilla eri tavoin, kuten nettisivuilla, videoilla ja opetusmateriaalina. Vapaudet annetaan myös sisällön muokkaamiselle, säätämiselle, mukauttamiselle, muuttamiselle ja yhdistämiselle toisiin digitaalisen median mahdollistamiin avointen lähteiden sisältöihin. Myös alkuperäisen, muokatun ja yhdistetyn sisällön jakamisen oikeudet jaetaan maksutta käyttäjälle.

Usein kuitenkin sisältöä on jaettu tai muutettu niin paljon, ettei sen alkuperästä ole enää tietoa. Näiden alkuperän selvittäminen voi olla hyvinkin haastavaa, eikä selviä sääntöjä löydy siihen, kuka on vastuussa kun tiedostoa on jaettu esimerkiksi viidenkymmenen linkin takaa. Vaikka sisältöä ei olisikaan jaettu avoimessa mediassa, voi sen tekijällä olla lähes mahdottomana tehtävänä etsiä käsiinsä kaikki ne tahot, joissa sisältöä luvatta jaetaan. Lakien noudattaminen hankaloituu myös sen puolesta, että jos luvattomasti aineistoa jakavan henkilön kotimaan tekijänoikeuslait poikkeavat tekijän maan oikeuslaeista, ei aina ole selvää minkä maan lakien mukaan asia käsitellään.

Tekijänsuojalain ongelmilta voidaan välttyä tiettyyn pisteeseen asti, tarjoamalla mahdollisimman kattavat käyttöoikeuden sopimukset eri sivustoilla. Esimerkiksi tekstien, musiikkien tai sisällön kopioiminen voi olla kielletty ja eri tuotteiden tai palveluiden omistajat voivat olla erikseen mainittu. Näin toimii esimerkiksi JackpotCity Online Casino, jossa tekijänsuojalain mahdollistamat rajoitukset on jokaisen vierailijan luettavissa ja näistä löytyy myös eriteltynä mitkä palvelut ja esimerkiksi pelit, ovat minkä tahon omistuksessa.