Digital-Media-TechnologySkandinavian maat ovat jo pitkään kuuluneet yhteen Euroopan kehittyneimmistä, useilla eri tieteen ja tekniikan aloilla. Maiden koulutusjärjestelmä ja yhteiskuntarakenne kannustaa uusiin keksintöihin, korkeaan koulutukseen ja suureen työmoraaliin. Näissä maissa ollaan myös kiinnostuneita uusimmista eri alojen suuntauksista ja halu luoda uutta on kova. Sama näkyy suhtautumisessa digitaaliseen mediaan. Se on noussut kaikissa Skandinavian maissa suureen rooliin sekä yhteiskunnan että talouden saralla. Kasvava osa väestöstä käyttää älypuhelimia, ja niiden osuus on ylittänyt jo kannettavien tietokoneiden ja televisioiden määrät.

Verrattuna muihin maihin Skandinaviassa, Suomessa älypuhelimien määrä on kuitenkin ollut vähäisempi ja iso osa väestöä luottaa edelleen perinteisen median välineisiin edelleen. Suomessa tämä voi johtua myös maan yhteiskuntarakenteesta, suuri osa väestöä on vanhenemassa ja uusi sukupolvi on huomattavasti vähälukuisempi. Vanhemman väestön on todettu kaikkialla sopeutuvan uusimpiin teknologian tuotteisiin hitaammin ja luottavan perinteiseen malliin enemmän.

Sosiaalisen median suhteen Skandinavian maat ovat erittäin aktiivisia. Sivustoilla vieraillaan päivittäin ja useimmiten tämä tapahtuu älypuhelimen avulla.

Mainosten ja uutisten luotettavuus on kuitenkin kaikissa maissa pienempää perinteiseen mediaan verrattuna. Koska digitaalisen median mainokset ovat suhteellisen uusia, ei niihin suhtauduta yhtä varauksettomasti, kuin esimerkiksi television mainoksiin. Osa tästä johtuu myös siitä, että televisiomainosten lakisääteisyyttä tarkkaillaan perusteellisesti, kun taas netissä mainokset ja tuotteiden ostaminen on enemmän hämärän peitossa kuluttajalle.

Digitaalinen media kuitenkin luo vähitellen luotettavuutta ja parhaiten väestö luottaa suosittuihin ja tunnettuihin merkkeihin, sekä tuttavien ja ystävien suosittelemiin sivustoihin. Pohjoismainen ajattelumalli sisältää aina pientä varautuneisuutta erityisen hyviä alennuksia kohtaan, sillä nämä mielletään helposti huijaukseksi. Kuitenkin virallisilta sivuilta ja tunnetuista lähteistä ostetut tuotteet ja palvelut ovat jo nyt suosittuja, ja vähitellen rohkeuden kasvaessa yhä useampi uskaltaa myös ulkomaalaisille sivuille.

Digitaalinen media on mahdollistanut myös kokemusten jakamisen tehokkaasti, joten käyttäjän on helppo lukea sivuston arvosteluja ennen ostopäätöksen tekoa. Mikäli arvostelut löytyvät vielä omalla kielellä, nousee sivun luotettavuusarvo suuresti. Erityisesti luotettavuutta nostavat monet oman maan yrityksen mainokset ja niiden nousu näkyvyyteen. Nämä tuovat turvallisuuden tunnetta ja samalla auttavat nostamaan maiden taloustilannetta sekä hyvinvoinnin tasoa yritystuloksen kautta.