coursesDigitaalista mediaa, ja siihen liittyviä osia voidaan opiskella monissa eri yliopistoissa ympäri Suomea. Suosion noustessa yhä useampi huomaa suuntautuvansa digitaalisen median opiskeluun, johtuen kasvaneesta kiinnostuksesta ja alan tarjoamista työllisyysmahdollisuuksista koulutuksen jälkeen. Suomi on maailmankartalla tunnettu korkeasta koulutuksestaan ja laadukkaista yliopistoista, sama koskee myös digitaalisen median koulutusta. Valmistuvat opiskelijat ovat alansa ammattilaisia, joiden työpanoksella on suurta merkitystä ja arvoa maailmanlaajuisesti.

Suomi on myös tunnettu innovaatioistaan ja jatkuvasta tarpeesta kehittää sekä viedä asioita eteenpäin. Tämä luo opetukselle uudenlaisen näkökulman ja kannustaa opiskelijoita käyttämään mielikuvitustaan ja kokeilemaan uutta. Samalla voidaan melkein vahingon kautta keksiä uusia digitaalista aikakautta hyödyntäviä ohjelmia ja palveluita.

  • Opiskelu yliopistoissa tapahtuu esimerkiksi Vaasan yliopistossa. Viestinnän puolelta valmistutaan sisällöntuottajiksi, tutkijoiksi, viestintäpäälliköiksi, tiedottajiksi, verkkotoimittajiksi, viestinnän suunnittelijoiksi tai viestintäkouluttajiksi ja -konsulteiksi. Pelkästään digitaalisen median opintokokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi viestintätieteen opintoja, vieraan kielen harjoittelemista, muita opintoja, esimerkiksi markkinointia sekä pro gradun tekemistä.
  • Helsingin yliopistosta löytyy koulutuksia esimerkiksi digitaaliseen viestintään. Koulutus pyrkii antamaan oppilailleen eväät viestinnän jatkuvasti muuttuvaan alaan luomalla ennakkoluulottomia ja joustavia asenteita. Erikoistumisalana koulutuksessa on esimerkiksi journalismi tai verkkoviestintä, ja suuntautumisalasta huolimatta koulutuksesta valmistutaan valtiotieteiden maisteriksi.
  • Oulussa koulutusta tarjotaan myös opetus- ja kasvualalla toimiville, digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa nimikkeellä. Tämä ei yksinään valmista erityiseen ammattiin, mutta se tukee esimerkiksi opettajia hyödyntämään viestintä- ja tietotekniikan sekä digitaalisen median mahdollisuuksia opetuskäytössä. Kurssi antaa perusymmärryksen digitaaliseen mediaan, ja sen laitteiden sekä sovellusten käyttöön syvemmin. Samalla harjoitellaan omaan koulutukseen tai opetuskäyttöön sopivan digimediatuotteen tekoa. Kurssi on tarjolla avoimen yliopiston puolella, eli kaikilla on mahdollisuus päästä syventämään taitojaan tälle kurssille.
  • Helsingin Aalto-yliopistossa toteutetaan myös digitaalisen viestinnän ja median koulutusta. Kurssilla tarkastellaan digitaalisen median vallankumouksen aikaansaamia vaikutuksia yhteiskuntiin ja kulttuureihin eri näkökulmien avulla. Samalla opetellaan tunnistamaan uusia trendejä ja ennustamaan niiden säilyvyyttä. Sosiaalinen media nostetaan myös omalle paikalleen varsinkin yritys- ja organisaatioviestinnän osalta. Tärkeimpinä teemoina ovat kriisien sekä organisaatioiden maineen hallinta digitaalisilla alustoilla, sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa sekä vuorovaikutteisten sidosryhmäsuhteiden luonti ja hyödyntäminen.