0423storypngDigitaalisilla tekstikirjoilla tarkoitetaan digitaalista kirjaa tai e-kirjaa, joka toimii tekstinä esimerkiksi luokalle. Niitä käytetään paljon koulutuksen ja opetuksen uusimmissa suunnitelmissa, teknologiaan painottuneissa opiskelutavoissa. Ne voivat toimia oppikirjana perinteiselle luokalle tai netissä toimivalle kurssille.

Digitaalisilla tekstikirjoilla on monia etuja. Niiden kustannukset ovat perinteisiä kirjoja pienemmät, ja oppilaiden edistymistä on helpompi seurata niiden avulla. Ylläpito sekä päivittäminen on myös halvempaa ja nopeampaa. Avoimista lähteistä ladattavat kirjat mahdollistavat myös ilmaisten ja muokattavien oppikirjojen luomisen perusaineille, ja se mahdollistaa jokaiselle opettajalle tilaisuuden tehdä omalle luokalleen sopivin oppimateriaali. Samalla ne luovat pääsyn laadukkaaseen oppimateriaaliin maissa, joissa koulutus ei ole vielä korkealuokkaista.

Näiden syiden takia useat koululaitokset ympäri maailmaa ovat siirtyneet opetussuunnitelmissa digitaalisten opetuskirjojen pariin, edes osittain. Joissain maissa koululaitoksissa käytetään ainoastaan digitaalisia kirjoja. Esimerkiksi Etelä-Koreassa, missä siirryttiin täysin digitaaliseen muotoon kirjojen suhteen vuonna 2015.

Yksi digitaalisten oppikirjojen etuna on pääsy multimediasisältöön, esimerkiksi videoihin, interaktiivisiin luentoihin ja hyperlinkkeihin. Kokeet ja muut tehtävät voidaan myös sisällyttää oppikirjaan, oppilaiden edistymistä voidaan tarkkailla ja yhteystyöhön voidaan kannustaa laitteiden avulla. Näiden kirjojen avulla voidaan huomioida myös useita opiskeluun vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi näkövammat ja -rajoitteet. Teksti voidaan lukea laitteen avulla ääneen, jolloin erityisiä oppikirjoja ei tarvita, vaan koko luokka seuraa samaa materiaalia.

Siirtyminen digitaalisiin oppikirjoihin on kuitenkin herättänyt paljon keskustelua erityisesti hyötysuhteen, maksun ja opetusarvon takia. Oppilaat ovat usein ilmaisseet tukevansa enemmän printattua materiaalia ja nettiyhteyden toimivuus hankaloittaa oppimista erityisesti alueilla joilla yhteys on huono. Myös tekstien luotettavuus avoimissa lähteissä on kyseenalaistettu.

Koska digitaalisessa muodossa olevia kirjoja voidaan lukea vain elektronisilla laitteitta, kuten kannettavalla tietokoneella tai mobiililaitteella, oppilaitosten täytyy miettiä kuinka tarvittavat välineet mahdollistetaan kaikille oppilaille. Joissain kouluissa tabletti tai kannettava tietokone on jaettu jokaiselle oppilaalle, jotta kaikkien laitteet täyttävät samat vaatimukset esimerkiksi muistin ja ohjelmistojen mukaan. Samalla myös yhteydet, valvonta ja koneiden päivitykset voidaan tehdä yhtä aikaa. Tämä kuitenkin vie suuren osan koulujen budjeteista ja herättää kysymyksiä esimerkiksi yksityisyydensuojasta.