film-digital-mediaDigitaalinen media on vaikuttanut elokuvateollisuuteen suuresti sekä positiivisesti että negatiivisesti. Yksi suurimmista eroista ovat elokuvan kulut. Aikaisemmin filmien tekeminen oli erittäin kallista, eikä niitä voitu käyttää uudestaan yhden kerran jälkeen. Tämä tarkoitti, että kuvauspäivänä oli saatava käyttökelpoista materiaalia tai kaikki sinä päivänä käytetyt resurssit menivät hukkaan. Kuluja lisäsi myös filmin kehittäminen ja kallis editointi.

Digitaalisuus tarkoittaa pitkälti suurista filmirullista luopumista. Se tarkoittaa myös helpompaa toimintaa aikataulujen ja budjetissa pysymisen parissa. Myös editoinnin osalta digitaalisuus voittaa filmiversiot, pelkästään efektien lisäämiset elokuvaan veivät suuren osan budjetista, koska toivotun lopputuloksen piti olla saumaton filmin kanssa. Digitaaliset efektit voidaan luoda ja lisätä helposti samoja ohjelmia käyttäen digitaalisesti kuvattuun kohtaukseen. Samalla editoijat voivat työskennellä suurien kohtauskokonaisuuksien kanssa, liittäen pienimmätkin palaset helposti yhteen. Tähän sisältyy myös äänen käyttö: digitaalisuus on varmistanut korkean laadun, jolloin jokainen sana varmasti kuullaan. Lopputuloksena elokuvat ovat siistimmän näköisiä, ja efektit sulautuvat elokuvaan saumattomasti. Usein katsojan on edes vaikea huomata, mitä ollaan elokuvaan lisätty sen kuvaamisen jälkeen digitaalisilla keinoilla.

Kuvaaminen on helpottunut, koska vähemmässä ajassa voidaan tehdä enemmän. Useamman kameran kuvatessa samaa kohtausta saadaan juuri sellaisia kulmia, joita elokuvaan halutaan eikä kohtausta tarvitse kuvata uudelleen useita kertoja. Uusinta teknologiaa käyttävillä kameroilla saadaan tarkkaa kuvaa ja luodaan tilanne, jossa katsoja tuntee olevansa tilanteessa mukana.

Digitaalisuutta ei vielä täysin hyödynnetä elokuvien jakelussa, mutta tähän ollaan matkalla kovaa vauhtia. Pelkästään mainonta on mahdollista trailereiden avulla esimerkiksi YouTube-sivustolla, ja näin voidaan saada tehokkaasti rahoitusta myös pienten elokuvien viimeistelyyn.

Vaikka tekijänoikeus ja kopiointilait ovatkin vaarassa netissä tapahtuvan elokuvanjaon takia, käytetään sitä silti elokuvien kauppaamiseen.

Vanhat elokuvat täytyy myös säilyttää digitaalisessa muodossa. Filmit murenevat ja vahingoittuvat ajan kanssa, puhumattakaan herkästä syttymismahdollisuudesta. Digitaalisissa varastoissa niitä on helppo katsella ja säilyttää pitkiäkin aikoja.

Ilman digitaalista aikakautta, ei elokuvia pystyttäisi tuottamaan samanlaisina yhtä tehokkaasti. Vaikka filmillä kuvatut elokuvat tuovatkin mukavan tuulahduksen menneestä, on digitaalisuuden edut korvaamattomat kun tarkastellaan lopputulosta, kustannuksia ja tehokkuutta.