Mitä digitaalinen media on?

LinhartPR_DigitalMediaWeeklyNewsDigitaalinen media on mitä tahansa mediaa, joka on koodattu koneilla luettavaan muotoon. Sitä voidaan luoda, jakaa, katsella, säilyttää ja muokata digitaalielektronisissa laitteissa. Tähän kuuluvat esimerkiksi tietokoneiden ohjelmat ja ohjelmistot, digitaaliset kuvat, digitaalinen video, videopelit, nettisivut ja sivustot, kuten sosiaalisen median sivustot, kaikki digitaalinen tieto ja digitaaliset tietokannat, digitaaliset äänitteet kuten mp3-musiikki, sekä e-kirjat.

Yhdistettynä internetiin ja henkilökohtaisiin tietokoneisiin, digitaalinen media on muuttanut julkaisemisen, viihteen, journalismin, mainostuksen, koulutuksen, politiikan ja monien muiden alojen viestinnän ja tiedonannon. Se on myös luonut uusia ongelmia ja haasteita yksityisyydensuojalle sekä tekijänoikeuksille, erityisesti niiden valvomisen kannalta. Samalla digitaalinen media on pakottanut maailmaan avoimemman tiedonjaon, jossa sisällön luojat antavat tarkoituksella osan tai kaikki lainmukaiset oikeutensa töistään.

Koko muutos on luomassa uuden tiedon aikakauden, joka johtaa mahdollisesti paperittomaan maailmaan, jossa media tuotetaan ainoastaan tietokoneiden ja muiden mobiililaitteiden käyttöön. Sillä on myös laaja vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Digitaalinen media on muita medioita huomattavasti helpompi varastoida, kopioida, muokata ja jakaa. Nämä ominaisuudet ovat muokanneet suuresti eri aloja kuten musiikkialaa ja journalismialaa. Esimerkiksi elokuvien teko on helpottunut, koska korkealaatuisia digitaalisia erikoisefektejä voidaan lisätä helposti ja elokuvan jakelu on nopeampaa. Toisaalta fyysisten stunttien ja erikoisefektien tekijät jäävät työttömiksi uuden tekniikan alla. Samalla tavalla digitaalinen media on vaikuttanut moniin muihin aloihin. Se tuo lisää mahdollisuuksia ja tehostaa toimintaa, mutta samalla se vie työpaikat niiltä, joiden panostusta ei enää digitalisoitumisen jälkeen tarvita.

Digitaalinen media on myös mahdollistanut jokaiselle saman tilaisuuden luoda uutta sisältöä aktiivisesti. Ainoa mitä tarvitaan, on laite ja internetyhteys, jotta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa voidaan jakaa videoita, taidetta, kuvia, kirjoitelmia ja mielipiteitä. Samalla voidaan myös luoda uusia työpaikkoja esimerkiksi pelkästään netissä toimivien yritysten avulla.

Digitaalinen media tulee jatkossakin muovaamaan yhteiskunnan kehitystä ja asettamaan uusia standardeja. Parhaimmillaan se luo globaalin yhteisön, jossa kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteensä vapaasti, kaikilla on pääsy samoihin tietoihin ja kaikkien näkökulmat voidaan huomioida maiden rajoista huolimatta, luoden yhdessä yhä parempaa tulevaisuutta.