treeDigitaalista mediaa käyttää nykyään lähes jokainen ala. Erityisesti tulevien vuosien aikana yritysten ja yhteisöjen on pysyttävä mukana kehityksessä tai pahimmillaan tipahdettava täysin sen ulkopuolelle. Usein yrityksille tämä tulee tarkoittamaan yrityksen hajoamista.

Digitaalista mediaa voidaan kuitenkin käyttää erilaisiin tarpeisiin, vaikkakin myös yhteisiä metodeja on hyvin paljon. Esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöt käyttävät digitaalista mediaa saadakseen lisää huomiota aiheelleen ja kerätäkseen ihmisiä aatteensa taakse. Samalla pyritään maksimoimaan lahjoitusten määrä. Näkyvyyttä voidaan hakea erilaisissa keskusteluissa ja sosiaalisessa mediassa, ja tietoa voidaan levittää myös blogien ja kotisivujen avulla.

Digitaalista mediaa voidaan käyttää myös helpottamaan kommunikointia yrityksen tai yhteisön sisällä, ulottuen aina ulkopuolisiin lähteisiin asti. Esimerkiksi sairaalat voivat käyttää median mahdollistamia viestintäreittejä nopeuttaakseen tiedon kulkua laitosten sisällä, ja potilaiden kanssa kotihoito voi jatkua netissä keskustellen tai ohjeita jakamalla.

Tutkimustuloksia saadaan helposti myös erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tällä voidaan hakea tietylle yritykselle kuvaa siitä, minkälainen käsitys kuluttajilla on brändista, tietoa voidaan hakea tietyn asian kiinnostavuusasteesta ja politiikan ennustettavuus lisääntyy tekemällä tarkkoja analyysejä.

Yhteisenä useilla yrityksillä ja digitaalisesta mediasta hyötyvillä tahoilla on erilaisten tietojen tarkkailu. Koska käyttäjien kaikki liikkeet jäävät digitaaliseen muistiin, voidaan näitä tarkastella hyvin monilta eri kanteilta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös tutkimustyössä, esimerkiksi ihmisten kommunikointia tai digitaalisen ajan vaikutuksia tutkittaessa. Jotkut yritykset ovat myös keskittyneet toimimaan vain digitaalisessa mediassa ja myyvät sen käyttöön perustuvia palveluita. Esimerkiksi domainien eli kotisivujen osoitteiden myynti perustuu täysin tuotteeseen, joka on olemassa vain digitaalisessa muodossa.

Myös digitaalista mainostilaa on alkanut myymään yhä useampi suosittu sivusto, hakukoneista ja sosiaalisesta mediasta puhumattakaan. Näillä sivustoilla tuotot tulevat usein vain mainosten avulla ja ne luovat helpon väylän uusillekin yrityksille saavuttaa useampi kuluttaja.

Koska digitaalinen media on erittäin tehokas verrattuna perinteiseen mediaan, on se viemässä tämän paikan kokonaan. Vain harva perinteisen median keinoista on sellainen, mistä mikään yritys hyötyy digitaalista mediaa enemmän. Oli ala sitten mikä tahansa, digitaalinen media on kullanarvoinen työkalu markkinoinnissa, mainostamisessa, asiakassuhteiden ylläpidossa, tiedonvälityksessä, tilauksissa, kilpailutilanteen määrittämisessä ja yrityksen tuloksen nostamisessa.