Sivusto on omistettu digitaalisen median maailmalle ja sen monille osa-alueille. Sivulta löytyy perustietoa digitaalisesta mediasta ja siihen sisältyvistä asioista. Samalla tarkastellaan digitaalisen median vaikutusta yhteiskuntaan, kulttuuriin ja eri aloihin sekä sen mahdollisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Digitaalisesta mediasta on ollut paljon hyötyä, ja se on avannut sellaisia ovia, joita mikään aikaisempi tieteen tai teknologian ala ei ole pystynyt tarjoamaan, esimerkiksi tehokkaan tavan varastoida valtavia määriä tietoa kaikkien saataville.

Koska digitaalinen media on kasvava ala, on sen opiskelulle ja opiskelumahdollisuuksille omistettu useampi sivu. Osa sivustoista kertoo siitä, mitä alan opiskeleminen tarkoittaa ja mitä se sisältää. Vaikka digitaalinen media onkin noussut suureen suosioon, ovat sen koulutusjärjestelmät hyvinkin vaihtelevia koulun tai kurssin mukaan. Osa vaihtelusta johtuu myös aiheen laajuudesta, ja opiskelijoilla onkin hyvä ottaa opintoja suunniteltaessa huomioon se, mihin tästä halutaan valmistua. Opintojakin voidaan hoitaa monella eri tapaa, esimerkiksi yliopistoissa ympäri maailman ja erilaisilla nettikursseilla.

Koska ala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, on myös ammattilaisten seurattava alansa uusimpia trendejä. Erityisesti yritysten kannalta trendien seuraaminen voi olla suurin tekijä siinä, pääseekö yritys voitolle, vai jääkö se tappiolle vuositasolla. Nykyaikaiset markkinointisuunnitelmat takaavat parhaimman kilpailuaseman ja laadukkaasti toteutettuna digitaalisen median käyttö voi helposti tuplata yrityksen arvon.

Digitaalinen media tuo mukanaan myös erilaisia yrityksiä, palveluita ja tuotteita. Jotkut näistä tuotteista ja palveluista pyrkivät maksimoimaan kaiken digitaalisen median mahdollistaman hyödyn irti arjen asioissa. Tämä on ennen kaikkea viestivien tuotteiden valmistusta, jossa mobiililaitteiden avulla voidaan hallita arkea aina kalentereista hälytysjärjestelmiin ja valoista kukkien kasteluun.

Kaikki nämä asiat yhdessä nostavat ja takaavat digitaalisen median saaman suosion asemaa. Vain harva asia pystyy samalla lailla sitomaan ja tuomaan yhteen yhteisöt, ihmiset, yritykset ja organisaatiot eri taustoista ja eri päämäärillä. Ja vain harva asia pystyy yhtä tehokkaasti säätelemään yritysten menestymisen tai loppumisen kuin digitaalinen media kaikessa mahdissaan. Ne ajat, jolloin sen ajateltiin olevan vain hetken huumaa, ovat kaukana takana. Tulevaisuudessa on odotettavissa tällä hetkellä vain jatkuvaa kasvua, mutta yllätykseksi jää mihin suuntaan tämä kasvu vie ihmiskunnan.