digital-marketing-trendsDigitaalinen markkinointi on noussut suuren rahan bisnekseksi. Yhä useammat yritykset haluavat ottaa hyödyn irti digitaalisen median maailmasta, ja jotta parhaimpaan lopputulokseen päästään, on pysyttävä mukana uusimmissa suuntauksissa.

  • Yksi pääkohdista tulee olemaan suurempi keskittyminen sosiaaliseen mediaan. Yritykset tekevät kaikkensa, jotta näkyvyys yhä useammilla sivustoilla olisi merkittävää ja suuret ihmismäärät saataisiin tavoitettua. Koska sosiaalinen media kasvaa jatkuvasti, sen merkitys markkinoinnissa kasvaa yhä. Myynnin edistämiseen LinkedIn-sivusto on koettu tehokkaimmaksi, kun taas suuren ihmismäärän tavoittaminen on helpoiten saavutettu Facebookin kautta.

Myös sosiaalisten medioiden liittyminen mainostavien yritysten joukkoon on lisännyt markkinointiin liittyvää kiinnostusta. Pienetkin yritykset voivat tehdä näkyviä mainoksia, vaikka budjetti ei olisikaan huima.

  • Toinen merkittävä markkinointikeino on sisällön luominen. Sisältö yhdistää yrityksen ja kuluttajat sekä saa kuluttajat palaamaan sivuston pariin uudestaan ja uudestaan. Laadukkaalla ja kuluttajille merkitsevällä sisällöllä voidaan saada paljon aikaan, varsinkin, kun kuluttajat itse mainostavat yritystä jakamalla tämän sisältöä. Digitaalinen media on myös mahdollistanut usean erilaisen sisällön käyttämisen, joista suosituin tällä hetkellä on videot.
  • Hakukoneoptimointi on edelleen tärkeä osa sivustoja suunniteltaessa. Mikäli yrityksen sivusto ei ole hakukoneille sopiva, ei sitä kuluttajakaan löydä. Nykyään kriteeriksi löydettävyydelle ei riitä ainoastaan saman avainsanan mainitseminen lukemattomia kertoja sivulla, vaan sivuston täytyy sisältää laadukasta sisältöä, jolla on arvoa käyttäjälle.
  • Datan käyttö, erityisesti markkinoinnissa erilaisten analyysien lukeminen, on noussut digitaalisen ajan mukana yhdeksi tärkeimmistä työkaluista, joiden mukaan yritykset laativat markkinointisuunnitelmansa. Tämän avulla mainontaa ja näkyvyyttä muutetaan tehokkaampaan tapaan ja saavutetaan entistä paremmin yrityksen asettamat tavoitteet. Analyysien arvioimiseen tarvitaan kuitenkin asiantuntevaa väkeä, jotta sitä luetaan oikein. Tämä tuo yrityksille omat haasteensa, jotka voi selättää, kun alan ammattilainen palkitaan auttamaan lukujen selvittämisessä ja tulosten parantamisessa.

Aikaisimpina vuosina on nähty paljon luovuuden käyttöä, median ja teknologian kehittymistä sekä uuden datan syntymistä. Sisältö on kuitenkin se asia, joka on säilyttänyt, ja tulee yhä säilyttämään paikkansa. Tuloksia täytyy saada, jotta tiedetään sopivan markkinointisuunnitelman olevan käytössä. Tämä kuitenkin riippuu paljon myös yrityksen luonteesta, ja jokaisen yrityksen onkin otettava huomioon omat ja omien kuluttajiensa tarpeet.