NewsInternetissä julkaistaan yhä enemmän uutisia, esimerkiksi lehtien kotisivuilla. Digitaalisessa muodossa olevat uutiset eroavat perinteisistä painotuotteista erityisesti siinä, että niissä voidaan käyttää tekstin, äänen, videon ja muiden interaktiivisten muotojen yhdistelmiä, jotka esitetään digitaalisella pohjalla.

Uutisten tekeminen on myös helpottunut. Kulut ovat pienemmät ja vaihtelevat teknologiat ovat johtaneet yhä laajempaan internetissä toimivaan uutisointiin. Samalla myös perinteisesti aikakausilehtien, sanomalehtien, television ja radion säätelemä sisältö on vapautunut kaikkien käyttöön.

Myös luovuus pääsee digitaalisessa uutisoinnissa enemmän käyttöön verrattuna perinteisiin metodeihin. Digitaalisuuden luomat mahdollisuudet ovat täysin kirjoittajan, editoijan tai julkaisijan hallussa.

Kommunikointi uutisten kanssa on muuttunut täysin, keskustelua voidaan käydä yhä helpommin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ennen internetiä tämäntapainen ventovieraiden ihmisten spontaani keskustelu aiheesta kuin aiheesta oli mahdotonta. Tämä myös luo ison osan digitaalista uutisointia, lukijat lisäävät tarinaan jotain itsestään ja verkostoituvat muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Samalla luodaan monia erilaisia näkemyksiä lukijalle.

Myös yhteiskunnan tapa vastaanottaa uutisia on muuttunut. Internetin lähteet antavat nopeaa, tarkkaa ja tehokasta tietoa tämän hetken uutisista, vain muutamissa sekunneissa. Näin yhteiskunta elää uutisessa mukana, kun se tapahtuu, eikä viikkoja tapahtuman jälkeen. Samalla lukijat saadaan pysymään sivustoilla – jatkuva tietovirta takaa aina tuoreimman tiedon. Uutisten lukijoiden on kuitenkin käytettävä kriittistä ajattelua lukiessaan uutista. On mietittävä, kuinka luotettavassa lähteessä tieto on julkaistu, ja kuinka luotettavien lähteiden pohjalta se on tehty. Koska kuka vain voi kirjoittaa artikkeleita nettiin, myös journalistin käsite on muuttumassa.

Blogeilla ja jopa kommenteilla voi jokainen käyttäjä muuttaa maailmaa. Useat lukijat pitävät internetin uutisia hyvinkin luotettavina, mutta osalla uutisia julkaisevista sivustoista ei ole minkäänlaisia journalisteja listoillaan, vaan tieto on kerätty kyseenalaisista lähteistä. Samalla myös fiktio voidaan lukea faktana ja totuutta voidaan entistä helpommin muovata omien mieltymysten ja mielipiteiden mukaan.

Myös uutisoijan ja kuluttajan vuorovaikutus on muuttunut ja tämä on täysin digitaalisen aikakauden tulosta. Omat ajatukset voidaan tuoda helposti ilmi erityisesti, koska näppäimistön takaa henkilöllisyyttä ei tarvitse paljastaa. Tämä luo mahdollisuuden tuoda esiin niitä kysymyksiä ja asioita, joita ei muuten uskallettaisi ilmaista.